Общи условия за ползване на Worknet

 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Worknet и публикуваната в него информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Worknet обхваща всички интернет страници, услуги и каталози, намиращи се на домейна www.worknet.group.

3. С посещаването на www.worknet.group или ползването на публикувана в Worknet информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Зададен въпрос от потребител по никакъв начин не задължава Worknet да отговаря лично, да публикува статия, съдържаща отговор на въпроса, да дава безплатни или платени съвети по конкретен казус, нито да оказва правна или друг вид помощ.

5. Worknet не осъществява връзка и не носи отговорност за качествата на продукти и за дейността на специалисти, фирми и други лица, препоръчани/рекламирани в сайта.

При необходимост, можете да се свържете със специалист, фирма и други лица, на посочени от тях телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

6. Worknet е издание на "Синдерела БГ" ЕООД, с основна цел: създаване на условия за малкия и среден бизнес и професионалната дейност на упражняващи свободни професии, чрез изграждане и поддържане на тяхното онлайн присъствие, предоставяне на полезна информация и услуги. от групата на Cinderella.bg.

7. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

8. Worknet гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

9. Worknet гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

10. Worknet не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на Worknet или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

11. Worknet не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

12. Worknet полага необходимата грижа за своевременно актуализиране на съдържащата се информация, съобразно настъпилите промени в българското законодателство. Worknet не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална във всеки момент.

13. Worknet си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

14. Цялото съдържание на Worknet е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени.

В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

15. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Worknet, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

16. Цитирането на информация, публикувана в Worknet или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Worknet.

17. Авторските права върху публикации в Worknet с посочен автор, принадлежат на лицето, посочено като техен автор. В тези случаи Worknet не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикация или части от нея. Отговорност носи авторът на публикацията.

18. Worknet може да издава и изпраща периодично, по електронен път, безплатни електронни издания на потребители, които са заявили изрично желание за това чрез абониране.

19. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на Worknet, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg на посочените от тях електронни адреси (имейли).

20. Всеки потребител, абониран за издания от групата на Cinderella.bg може да се откаже от тяхното получаване, по всяко време, чрез отписване. В този случай абонатът автоматично се изключва от списъка с абонати.

21. Worknet си запазва правото да изключва потребители от списъка на абонатите си, както и да преустанови изготвянето и изпращането на бюлетин, списание, каталози и други издания.

22. Worknet използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

23. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

24. По отношение на приемане и публикуване на реклами в Worknet се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg.

25. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

26. Worknet си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Worknet.